Blog

konwój transportowy

Transport ponadnormatywny to przewóz ładunków o wymiarach lub masie przekraczających dopuszczalne normy. W takich przypadkach niezbędna jest obecność pilota, który dba o prawidłowe i bezpieczne przemieszczenie się pojazdu z ładunkiem.

transport wysokotonażowy

Transport wysokotonażowy to nie tylko wyzwanie logistyczne, ale także odpowiedzialność za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego istnieje wiele zabezpieczeń i norm, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego przewozu ładunków o dużych gabarytach i masie. W artykule omówimy dwa kluczowe aspekty związane z tym tematem.