Transport nadgabarytowy

W ramach naszych usług zajmujemy się transportem nadgabarytowym. Przed przystąpieniem do realizacji przewozu konieczne jest opracowanie szczegółowego projektu przejazdu. Obejmuje on analizę trasy, uwzględniającą m.in. szerokość dróg, wysokość mostów, obciążenie nawierzchni czy ograniczenia prędkości. Ważnym elementem jest także ekspertyza i pomiar infrastruktury drogowej, która pozwala na wykrycie ewentualnych przeszkód i niedopasowań. Nasi specjaliści z przyjemnością zajmują się organizacją potrzebnych zezwoleń spedycyjnych, które są niezbędne do transportu. Oferujemy również demontaż i montaż infrastruktury drogowej na czas przejazdu transportu.

 

Transport ponadgabarytowy

Transport nadgabarytowy w Polsce napotyka na wiele wyzwań, które wynikają m.in. z niewystarczającej infrastruktury drogowej, częstych zmian przepisów czy braku jednolitej polityki w zakresie transportu nienormatywnego. Istotnym problemem jest również niedostatek specjalistycznych firm przewozowych oraz wysokie koszty związane z realizacją tego rodzaju transportu.

 

Czym jest transport nadgabarytowy?

Transport drogowy to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów przewozu towaru na całym świecie. Zdarza się, że ciężarówkami wożone są nawet kilkudziesięciotonowe ładunki o nieregularnych wymiarach. Czym jest transport nadgabarytowy, o którym mowa? Powszechnie określa się nim każdy przewożony towar, który przekracza dopuszczalne normy. Te określone są w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Na tej podstawie można uznać, że transportem nadgabarytowym jest ładunek, którego masa przekracza 42 tony, a wysokość, szerokość i długość pojazdu wraz z przewożonym towarem przewyższa z kolei wartości następująco 4, 2,5 i 16,5 metra.

Regulacje prawne odgrywają kluczową rolę w organizacji transportu ponadnormatywnego. Przewoźnicy muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia na przewóz ładunków o niestandardowych wymiarach, co często wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalnych.

Do tego istotne są usługi pilotażu transportu ponadnormatywnego. To usługa, która polega na asystowaniu pojazdu przewożącego ładunek ponadnormatywny przez specjalistyczne pojazdy pilotujące. Ich zadaniem jest informowanie innych uczestników ruchu o zbliżającej się ciężarówce z ładunkiem o niestandardowych wymiarach oraz zapewnienie jej bezpiecznego przejazdu przez skrzyżowania, mosty czy wąskie ulice.

 

Zezwolenia na transport ponadnormatywny

Przewozy nadgabarytowe wymagają specjalnego zezwolenia. Jego uzyskanie uzależnione jest od złożenia właściwego wniosku, który zawiera niezbędną dokumentację. Z pewnością transport ponadgabarytowy wymaga specjalnej organizacji, która obejmuje m.in. zaplanowanie środków transportu i trasy przewozu itp. Na pewno specjalistyczna naczepa umożliwia przewiezienie niemal każdego towaru. Obsługa transportów ponadnormatywnych mimo wszystko wiąże się z przeszkodami jak np. ronda, wysokie krawężniki, mosty i inne. Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam uzyskanie zezwolenia na transport ponadnormatywny w krótkim czasie oraz realizację zlecenia na najwyższym poziomie.

 

Koszty transportu wysokotonażowego

Koszt transportu wysokotonażowego uzależniony jest od wielu czynników. Trudno zatem wskazać konkretną kwotę, którą będzie trzeba zapłacić za eskortowanie ładunku nadgabarytowego. Od czego zatem zależy cena? Na całkowity koszt składa się między innymi:

  • rodzaj transportu,
  • odległość, którą należy pokonać,
  • liczba pojazdów przejeżdżająca w konwoju.

Jeśli zatem jesteś zainteresowany zorganizowaniem transportu wysokotonażowego, do kontaktu. Po szerokim wywiadzie przygotujemy wycenę i szczegółowo zaplanujemy każdy element przewozu. Zachęcamy również do skorzystania z naszych pozostałych usług, wśród których znajdziesz między innymi ofertę wypożyczenia sprzętu drogowego.