Transport ponadgabarytowy

W ramach naszych usług zajmujemy się transportem ponadgabarytowym. Oferujemy przygotowanie projektu przejazdu transportu nienormatywnego – ekspertyzy i pomiar infrastruktury drogowej. Nasi specjaliści z przyjemnością zajmują się organizacją potrzebnych zezwoleń, które są niezbędne do transportu. Oferujemy również demontaż i montaż infrastruktury drogowej na czas przejazdu transportu.

Transport ponadgabarytowy

Czym jest transport nadgabarytowy?

Transport drogowy to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów przewozu towaru na całym świecie. Zdarza się, że ciężarówkami wożone są nawet kilkudziesięciotonowe ładunki o nieregularnych wymiarach. Czym jest transport nadgabarytowy, o którym mowa? Powszechnie określa się nim każdy przewożony towar, który przekracza dopuszczalne normy. Te określone są w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Na tej podstawie można uznać, że transportem nadgabarytowym jest ładunek, którego masa przekracza 42 tony, a wysokość, szerokość i długość pojazdu wraz z przewożonym towarem przewyższa z kolei wartości następująco 4, 2,5 i 16,5 metra.

 

Pilotaż ponadnormatywny

W całej Europie podczas przewozu ładunków ponadnormatywny należy skorzystać z eskorty pilota lub policji. Czynności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w trakcie przewozu ładunków wielkogabarytowych. Pilot jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizację utrudnień, które mogą się pojawić w trakcie przejazdu. Bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa jest odpowiedni pojazd, który jest właściwie wyposażony i oznakowany.

 

Zezwolenia na transport ponadnormatywny

Przewozy nadgabarytowe wymagają specjalnego zezwolenia. Jego uzyskanie uzależnione jest od złożenia właściwego wniosku, który zawiera niezbędną dokumentację. Z pewnością transport ponadgabarytowy wymaga specjalnej organizacji, która obejmuje m.in. zaplanowanie środków transportu i trasy przewozu itp. Na pewno specjalistyczna naczepa umożliwia przewiezienie niemal każdego towaru. Organizacja takiego transportu mimo wszystko wiąże się z przeszkodami jak np. ronda, wysokie krawężniki, mosty i inne. Wieloletnie doświadczenie umożliwia nam uzyskanie zezwolenia na transport ponadnormatywny w krótkim czasie oraz realizację zlecenia na najwyższym poziomie.

 

Koszty transportu wysokotonażowego

Koszt transportu wysokotonażowego uzależniony jest od wielu czynników. Trudno zatem wskazać konkretną kwotę, którą będzie trzeba zapłacić za eskortowanie ładunku nadgabarytowego. Od czego zatem zależy cena? Na całkowity koszt składa się między innymi:

  • rodzaj transportu,
  • odległość, którą należy pokonać,
  • liczba pojazdów przejeżdżająca w konwoju.

Jeśli zatem jesteś zainteresowany zorganizowaniem transportu wysokotonażowego, zapraszamy do kontaktu. Po szerokim wywiadzie przygotujemy wycenę i szczegółowo zaplanujemy każdy element przewozu. Zachęcamy również do skorzystania z naszych pozostałych usług, wśród których znajdziesz między innymi ofertę wypożyczenia sprzętu drogowego.