Znaki drogowe

W ramach naszych usług wykonujemy plany tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem przez wymagane urzędy. Stawiamy oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z tymczasową na czas budowy. Montujemy nowe oznakowanie pionowe na remontowanych i nowo wykonanych odcinkach dróg. Prowadzimy stacjonarną regulację ruchem.

Znak drogowy

Stała organizacja ruchu

Każda zmiana organizacji ruchu o charakterze stałym wymaga zatwierdzenia projektu. Tylko wtedy istnieją podstawy do jej wprowadzenia na już istniejącej drodze, a także dla nowo wybudowanych dróg. O stałych zmian organizacji ruchu zaliczają się stałe zmiany, zmieniający się ruch drogowy, infrastruktura, a także lokalne przepisy w zakresie stosowania znaków i sygnałów drogowych.

 

Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w pasie drogi publicznej jest związana z robotami i czynnościami czasowymi prowadzonymi na drodze. Wymaga ona projektu tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana może dotyczyć np. budowy nowych dróg, lokalizacji czasowych pojazdów, remontów dróg, przebudowy oraz konserwacji drogi. Tymczasowa organizacja ruchu jest niezbędna w trakcie imprez kulturalnych i masowych. Projekt musi zawierać szczegółowy plan zmiany czasowej oraz czynników, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Ponadto musi zawierać opis zagrożeń wynikający ze zmiany organizacji ruchu oraz dostępne środki w celu zapobiegania powstającym zagrożeniom.