Wypożyczalnia znaków drogowych

Znaki drogowe pełnią kluczową rolę w kierowaniu ruchem drogowym oraz informowaniu uczestników ruchu o obowiązujących przepisach i warunkach na danym odcinku drogi. Dzięki nim kierowcy wiedzą, gdzie mogą się poruszać, z jaką prędkością oraz jakie manewry są dozwolone. Oferujemy wypożyczalnię znaków drogowych mają więc bezpośredni wpływ na zachowanie kierujących, a tym samym na poziom bezpieczeństwa na polskich drogach.

W ramach naszych usług wykonujemy plany tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem przez wymagane urzędy. Stawiamy oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z tymczasową na czas budowy. Montujemy nowe oznakowanie pionowe na remontowanych i nowo wykonanych odcinkach dróg. Prowadzimy stacjonarną regulację ruchem.

Znak drogowy

Stała organizacja ruchu

Każda zmiana organizacji ruchu o charakterze stałym wymaga zatwierdzenia projektu. Tylko wtedy istnieją podstawy do jej wprowadzenia na już istniejącej drodze, a także dla nowo wybudowanych dróg. O stałych zmian organizacji ruchu zaliczają się stałe zmiany, zmieniający się ruch drogowy, infrastruktura, a także lokalne przepisy w zakresie stosowania znaków i sygnałów drogowych.

Stałe zmiany organizacji ruchu można podzielić na kilka kategorii, w zależności od celów, jakie mają spełniać oraz skali wprowadzanych zmian. Do najważniejszych rodzajów zaliczyć można m.in. zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, takie jak wprowadzenie stref ograniczonej prędkości, montaż barier ochronnych czy budowa rond. Innym rodzajem stałych zmian są te, które mają na celu poprawę płynności ruchu, np. poszerzenie jezdni, czy wydzielanie pasów ruchu dla autobusów.

 

Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w pasie drogi publicznej jest związana z robotami i czynnościami czasowymi prowadzonymi na drodze. Wymaga ona projektu tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana może dotyczyć np. budowy nowych dróg, lokalizacji czasowych pojazdów, remontów dróg, przebudowy oraz konserwacji drogi. Tymczasowa organizacja ruchu jest niezbędna w trakcie imprez kulturalnych i masowych. Projekt musi zawierać szczegółowy plan zmiany czasowej oraz czynników, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Ponadto musi zawierać opis zagrożeń wynikający ze zmiany organizacji ruchu oraz dostępne środki w celu zapobiegania powstającym zagrożeniom.