Jak uzyskać zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Transport cały czas się rozwija i jest na niego zapotrzebowanie, przez co wymaga coraz to nowych rozwiązań. Jednym z wyzwań jest organizacja przewozu ładunków o niestandardowych wymiarach, które wymagają specjalnego przygotowania, ale również i uzyskania oficjalnego pozwolenia. Jak się za to zabrać? O czym należy pamiętać, planując przewóz wysokotonażowych ładunków?

Transport ponadgabarytowy – co warto wiedzieć?

Transport wysokotonażowy to przewóz ładunków przekraczających normy. Przyjmuje się, że o transporcie ponadgabarytowym mówi się wtedy, gdy są cięższe niż 42 tony, a szerokość i długość pojazdu z ładunkiem przekroczy 4,2,5 i 16,5 metra. Przewozi się tak np. turbiny wiatrowe i elementy konstrukcji mostów.

Niezbędne jest zapewnienie właściwych pojazdów i przygotowanie planu przejazdu. Potrzebna może być eskorta policji, aby wszystko przebiegało zgodnie z przepisami i było bezpieczne dla pozostałych użytkowników dróg.

 

Zezwolenie na przewóz ponadgabarytowy

Organizacja takiego przewozu wymaga jednak specjalnego zezwolenia, a wniosek zawierać powinien dokumentację i ekspertyzy mostowe. Otrzymać można je w kilku kategoriach:

  • I – nacisk jednej osi nie przekracza 11,5 tony,
  • II – wysokość i długość pojazdu są w normie, ale szerokość obejmuje 2,5-3,5 m,
  • III – szerokość nie przekracza 3,2 m dla pojazdu o długości 15 m, 4,3 m dla zespołu pojazdów o długości 23 m,
  • IV – wysokość do 4,3 m,
  • V – szerokość do 3,4 m, a długość 15 m (pojedynczy pojazd), 23 m (zespół), 30 m (zespół pojazdów ze skrętną osią), ciężar nie może przekroczyć 60 ton,
  • VI – uwzględnia rodzaj dróg, po jakich będzie przemieszczał się pojazd,
  • VII – gdy nie można zastosować pozostałych sześciu, np. przekroczony jest nacisk na oś.

W zależności od kategorii pozwolenia wydawane są na 1, 6, 12 lub 24 miesiące. W przypadku I kategorii zezwolenie wydaje zarząd dróg, II i II starosta, IV-VII Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czasami niezbędna jest też opinia Urzędu Celnego. Pojazd ciężarowy i eskortę należy też właściwie oznakować.

Duży ładunek