Jak przebiega eskortowanie transportu ponadnormatywnego?

Transport ponadnormatywny to przewóz ładunków o wymiarach czy masie przekraczających dopuszczalne normy. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze oraz minimalizować ryzyko uszkodzenia infrastruktury, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie i eskortowanie takiego transportu. W niniejszym artykule przybliżymy proces eskortowania transportu ponadnormatywnego w Polsce.

 

Planowanie trasy i uzyskanie zezwoleń

Przed przystąpieniem do eskortowania, kluczowe jest dokładne zaplanowanie trasy oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Przewoźnik musi zgłosić swój zamiar przewozu takiego ładunku do odpowiednich organów administracji drogowej, które ocenią możliwość realizacji transportu ponadnormatywnego oraz wyznaczą trasę, na której będzie on mógł się poruszać. W przypadku konieczności korzystania z dróg krajowych czy autostrad, konieczne może być także uzyskanie zezwoleń od zarządców tych dróg. Oprócz tego, przewoźnik musi także uzyskać opinię o wpływie transportu na infrastrukturę drogową, mosty czy wiadukty. W przypadku stwierdzenia, że przewóz może spowodować uszkodzenie obiektów inżynieryjnych, konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń lub zmiana trasy.

 

Eskortowanie przez pojazdy uprzywilejowane i zabezpieczenie ładunku

Eskortowanie transportu ponadnormatywnego odbywa się najczęściej za pomocą pojazdów uprzywilejowanych, takich jak samochody policyjne czy straży miejskiej. Ich zadaniem jest zabezpieczenie ruchu drogowego oraz informowanie innych uczestników ruchu o zbliżającym się transporcie o dużych gabarytach. W razie potrzeby, pojazdy te mogą także kierować ruchem, zamykać przejazdy czy zatrzymywać inne pojazdy, aby umożliwić bezkolizyjne przemieszczenie się transportu ponadnormatywnego. Dodatkowo, sam ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony na czas przewozu. Obejmuje to zarówno prawidłowe zamocowanie ładunku na naczepie, jak i oznakowanie go specjalnymi tablicami informującymi o jego wymiarach czy masie. 

 

eskortowanie transportu ponadnormatywnego