Co składa się na infrastrukturę drogową?

Infrastruktura drogowa pełni bardzo ważną funkcję w ramach danego miasta czy kraju, umożliwiając przewożenie ludzi, jak też rozmaitych towarów. Jest to więc innymi słowy sieć transportowa użytkowana przez wszelkie środki transportu, takie jak : samochody, autobusy, pojazdy ciężarowe, rowery itp. Jakie elementy składają się na infrastrukturę drogową? Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do lektury.

 

Elementy infrastruktury drogowej

Infrastruktura drogowa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Składają się na nią dwa podstawowe elementy: infrastruktura liniowa oraz infrastruktura punktowa. Infrastruktura liniowa to nic innego, jak sieć dróg służąca zarówno do ruchu, jak i postoju pojazdów oraz pieszych. Z tego względu w jej skład wchodzą nie tylko drogi, lecz także chodniki i place, jak również ścieżki rowerowe oraz wszelkiego rodzaju obwodnice, czy mosty i tunele.

Infrastrukturę punktową natomiast tworzą obiekty służące stacjonarnej obsłudze zarówno osób podróżujących, jak i ładunków, a więc:

  • przystanki autobusowe,
  • dworce autobusowe,
  • punkty przeładunkowe.

 

Znaczenie infrastruktury drogowej

Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa umożliwia komfortowe, szybkie i bezpieczne przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Duże znaczenie ma tutaj nie tylko ilość samych dróg, lecz także ich jakość, czyli stan nawierzchni itp. Nowe inwestycje, takie jak autostrady, drogi szybkiego ruchu i obwodnice miast, skracają drogę, jaką muszą pokonać ludzie czy towary. Sprzyja temu również właściwe oznakowanie dróg, jak i odpowiednia sygnalizacja świetlna. W przypadku realizacji nowych inwestycji drogowych, takich jak poszerzanie pasa drogowego czy przebudowa skrzyżowania itp., duże znaczenie dla uniknięcia wypadków ma odpowiednie tymczasowe oznakowanie ruchu.

Infrastruktura drogowa