Co oznacza transport ponadnormatywny i kiedy wymaga eskortowania?

Transport ponadnormatywny to przewóz ładunków o wymiarach lub masie przekraczających dopuszczalne normy określone przez prawo. Tego rodzaju transport często wymaga specjalistycznej organizacji oraz dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak eskortowanie przez pojazdy uprzywilejowane.

 

Kiedy mówimy o transporcie ponadnormatywnym?

Transport ponadnormatywny dotyczy przede wszystkim ładunków o dużych gabarytach, czyli takich, które przekraczają dopuszczalne wymiary określone w przepisach. W Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, mówimy o transporcie ponadnormatywnym, gdy szerokość pojazdu przekracza 2,55 metra, wysokość 4 metry, a długość dla samochodów ciężarowych wynosi powyżej 12 metrów. Co więcej, istnieją także ograniczenia wagowe - dla pojedynczych osi wartość ta wynosi 10 ton, zaś dla całego pojazdu 40 ton. Przekroczenie tych wartości wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń oraz przestrzegania dodatkowych przepisów.

 

Eskortowanie transportu ponadnormatywnego – kiedy jest wymagane?

Eskortowanie transportu ponadnormatywnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom ruchu drogowego, jak i samego ładunku. W Polsce eskortowanie takiego transportu może być realizowane przez policję, straż miejską lub prywatne firmy specjalizujące się w tej usłudze. W przypadku przewozu ładunków o dużych gabarytach, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, które określa warunki oraz trasę przewozu. W zezwoleniu tym może być również zawarta informacja o konieczności korzystania z eskorty. Eskortowanie jest wymagane w przypadku przekroczenia określonych wartości gabarytów lub masy ładunku. Przykładowo, gdy szerokość pojazdu wynosi powyżej 3,5 metra, wysokość przekracza 4,5 metra lub długość pojazdu przekracza 25 metrów. Dodatkowo, w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych, takich jak trudne warunki atmosferyczne czy przejazd przez obszary o dużym natężeniu ruchu, eskortowanie może być również wymagane przez odpowiednie służby.

 

ładunek ponadgabarytowy